Թելախաղ/Ութերորդ կազմվածք

Ութերորդ կամ վերջին կազմվածքը՝ սղոց

ՔայլերԽմբագրել

1 - Խաղացողներից մեկը ձեռքերով պահում է յոթերորդ կազմվածքը։  
2 - Աջ և ձախ ճկույթներով բռնել համապատասխան թելը մեջտեղի զուգահեռ թելերից և դեպի դուրս քաշել։  
3 - Ճկույթներով թելերը պահած՝ բթամատներով և առաջին մատներով բռնել ձգված x-ը վերևից և մատները դեպի ներս և վերև պտտեցնել։  
4 - Արդյունքում կստացվի ութերորդ կամ վերջին կազմվածքը։ Այս կազմվածքը նաև կոչվում է սղոց։  


Նախորդ
Յոթերորդ կազմվածք
Ութերորդ կազմվածք