ԳրականությունԽմբագրել

Հետևյալ ցանկը պարունակում է մի շարք հիանալի աղբյուրներ, որոնք կօգնեն սովորել ԼաՏեԽի գործողությունները և յուրացնել նրանց՝

Պարբերականների կաղապարներԽմբագրել

Հաճախ, տարբեր գիտական պարբերականներ հասանելի են դարձնում իրենց պարբերականում տպագրվելու ձևի համաձայն ԼաՏեԽի կաղապարներ, որոնք իրենց հերթին շատ հեշտ են դարձնում պարբերականում հրատարակվելու համար հոդված պատրաստելու գործը՝ լուծելով բոլոր ձևային խնդիրները և միայն բովանդակությունը թողնելով հեղինակին։

Այսու տեղադրվում են հղումներ մի շարք հայտնի պարբերականներում տպագրվելու կաղապարներին։ Սովորաբար, օգտագործման ուղեցույցը ևս տեղադրված է նույն էջում կամ բեռնվող սեղմված (արխիվացված) նիշքում։