Այս կաղապարը վերադարձնում է այն բաժնի կամ գլխի անունը, որտեղ էջն է, և անտեսում է առաջին ենթաէջից ցածր բոլոր էջերը։