Վերադարձնում է գրքի ամբողջական անունը՝ ներառյալ անվանատարածքը։