Օգտագործում՝
 • {{Պատահական|քանակ|խայծ|պարզթիվ}}
 • Բոլոր պարամետրները կամընտրովի են և լռելյան արժեք ունեն։ Նրանք պետք է ամբողջ թվեր լինեն։
 • Քանակն ի լռելյան 100 է (այսինքն ի լռելյանք, կաղապարը 0-ից 99 թվերն է արտադրում) և պետք է զրո չլինի։
 • Խայծն ի լռելյան {{#time:z}} է և կարող է որևէ այլ ամբողջ թիվ լինել (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
 • Պարզ թիվն ի լռելյայն 67 է և պետք է 17-ից բարձր պարզ թիվ լինի (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
0-ից 999 թվեր արտադրելու օրինակներ՝
 • {{Պատահական|1000}} = 195
 • {{Պատահական|1000|152|67}} = 195 (նույնն ինչպես վերին օրինակը)
 • {{Պատահական|1000|152|61}} = 453 (սա և մյուսները պետք է բոլորը տարբեր լինեն)
 • {{Պատահական|1000|6}} = 413
 • {{Պատահական|1000|5}} = 346
 • {{Պատահական|1000|4}} = 279
 • {{Պատահական|1000|3}} = 212
 • {{Պատահական|1000|2}} = 145
 • {{Պատահական|1000|1}} = 78
 • {{Պատահական|1000|0}} = 11
 • {{Պատահական|1000|1|17}} = 710 (պարզ թվի փոփոխում)
 • {{Պատահական|1000|1|19}} = 314
 • {{Պատահական|1000|1|23}} = 545
 • {{Պատահական|1000|1|29}} = 392
 • {{Պատահական|1000|1|31}} = 0
 • {{Պատահական|1000|1|37}} = 824
 • {{Պատահական|1000|1|41}} = 81
 • {{Պատահական|1000|1|43}} = 691
 • {{Պատահական|1000|1|47}} = 911
 • {{Պատահական|1000|1|51}} = 131
 • {{Պատահական|1000|1|53}} = 741
 • {{Պատահական|1000|1|59}} = 571
 • {{Պատահական|1000|1|61}} = 181
 • {{Պատահական|1000|1|67}} = 11
 • {{Պատահական|1000|1|71}} = 231
 • {{Պատահական|1000|1|73}} = 841
 • {{Պատահական|1000|1|79}} = 750