Օգտագործում՝
 • {{Պատահական|քանակ|խայծ|պարզթիվ}}
 • Բոլոր պարամետրները կամընտրովի են և լռելյան արժեք ունեն։ Նրանք պետք է ամբողջ թվեր լինեն։
 • Քանակն ի լռելյան 100 է (այսինքն ի լռելյանք, կաղապարը 0-ից 99 թվերն է արտադրում) և պետք է զրո չլինի։
 • Խայծն ի լռելյան {{#time:z}} է և կարող է որևէ այլ ամբողջ թիվ լինել (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
 • Պարզ թիվն ի լռելյայն 67 է և պետք է 17-ից բարձր պարզ թիվ լինի (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
0-ից 999 թվեր արտադրելու օրինակներ՝
 • {{Պատահական|1000}} = 280
 • {{Պատահական|1000|220|67}} = 280 (նույնն ինչպես վերին օրինակը)
 • {{Պատահական|1000|220|61}} = 8 (սա և մյուսները պետք է բոլորը տարբեր լինեն)
 • {{Պատահական|1000|6}} = 942
 • {{Պատահական|1000|5}} = 875
 • {{Պատահական|1000|4}} = 808
 • {{Պատահական|1000|3}} = 741
 • {{Պատահական|1000|2}} = 674
 • {{Պատահական|1000|1}} = 607
 • {{Պատահական|1000|0}} = 540
 • {{Պատահական|1000|1|17}} = 889 (պարզ թվի փոփոխում)
 • {{Պատահական|1000|1|19}} = 867
 • {{Պատահական|1000|1|23}} = 846
 • {{Պատահական|1000|1|29}} = 815
 • {{Պատահական|1000|1|31}} = 797
 • {{Պատահական|1000|1|37}} = 743
 • {{Պատահական|1000|1|41}} = 748
 • {{Պատահական|1000|1|43}} = 732
 • {{Պատահական|1000|1|47}} = 700
 • {{Պատահական|1000|1|51}} = 668
 • {{Պատահական|1000|1|53}} = 652
 • {{Պատահական|1000|1|59}} = 604
 • {{Պատահական|1000|1|61}} = 588
 • {{Պատահական|1000|1|67}} = 540
 • {{Պատահական|1000|1|71}} = 508
 • {{Պատահական|1000|1|73}} = 492
 • {{Պատահական|1000|1|79}} = 523