Օգտագործում՝
 • {{Պատահական|քանակ|խայծ|պարզթիվ}}
 • Բոլոր պարամետրները կամընտրովի են և լռելյան արժեք ունեն։ Նրանք պետք է ամբողջ թվեր լինեն։
 • Քանակն ի լռելյան 100 է (այսինքն ի լռելյանք, կաղապարը 0-ից 99 թվերն է արտադրում) և պետք է զրո չլինի։
 • Խայծն ի լռելյան {{#time:z}} է և կարող է որևէ այլ ամբողջ թիվ լինել (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
 • Պարզ թիվն ի լռելյայն 67 է և պետք է 17-ից բարձր պարզ թիվ լինի (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
0-ից 999 թվեր արտադրելու օրինակներ՝
 • {{Պատահական|1000}} = 605
 • {{Պատահական|1000|66|67}} = 605 (նույնն ինչպես վերին օրինակը)
 • {{Պատահական|1000|66|61}} = 483 (սա և մյուսները պետք է բոլորը տարբեր լինեն)
 • {{Պատահական|1000|6}} = 585
 • {{Պատահական|1000|5}} = 518
 • {{Պատահական|1000|4}} = 451
 • {{Պատահական|1000|3}} = 384
 • {{Պատահական|1000|2}} = 317
 • {{Պատահական|1000|1}} = 250
 • {{Պատահական|1000|0}} = 183
 • {{Պատահական|1000|1|17}} = 82 (պարզ թվի փոփոխում)
 • {{Պատահական|1000|1|19}} = 318
 • {{Պատահական|1000|1|23}} = 813
 • {{Պատահական|1000|1|29}} = 556
 • {{Պատահական|1000|1|31}} = 796
 • {{Պատահական|1000|1|37}} = 516
 • {{Պատահական|1000|1|41}} = 37
 • {{Պատահական|1000|1|43}} = 279
 • {{Պատահական|1000|1|47}} = 763
 • {{Պատահական|1000|1|51}} = 247
 • {{Պատահական|1000|1|53}} = 489
 • {{Պատահական|1000|1|59}} = 215
 • {{Պատահական|1000|1|61}} = 457
 • {{Պատահական|1000|1|67}} = 183
 • {{Պատահական|1000|1|71}} = 667
 • {{Պատահական|1000|1|73}} = 909
 • {{Պատահական|1000|1|79}} = 714