Օգտագործում՝
 • {{Պատահական|քանակ|խայծ|պարզթիվ}}
 • Բոլոր պարամետրները կամընտրովի են և լռելյան արժեք ունեն։ Նրանք պետք է ամբողջ թվեր լինեն։
 • Քանակն ի լռելյան 100 է (այսինքն ի լռելյանք, կաղապարը 0-ից 99 թվերն է արտադրում) և պետք է զրո չլինի։
 • Խայծն ի լռելյան {{#time:z}} է և կարող է որևէ այլ ամբողջ թիվ լինել (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
 • Պարզ թիվն ի լռելյայն 67 է և պետք է 17-ից բարձր պարզ թիվ լինի (օգտագործվում է նույն էջում տարբեր արժեքներ արտադրելու համար)։
0-ից 999 թվեր արտադրելու օրինակներ՝
 • {{Պատահական|1000}} = 432
 • {{Պատահական|1000|252|67}} = 432 (նույնն ինչպես վերին օրինակը)
 • {{Պատահական|1000|252|61}} = 624 (սա և մյուսները պետք է բոլորը տարբեր լինեն)
 • {{Պատահական|1000|6}} = 950
 • {{Պատահական|1000|5}} = 883
 • {{Պատահական|1000|4}} = 816
 • {{Պատահական|1000|3}} = 749
 • {{Պատահական|1000|2}} = 682
 • {{Պատահական|1000|1}} = 615
 • {{Պատահական|1000|0}} = 548
 • {{Պատահական|1000|1|17}} = 697 (պարզ թվի փոփոխում)
 • {{Պատահական|1000|1|19}} = 123
 • {{Պատահական|1000|1|23}} = 998
 • {{Պատահական|1000|1|29}} = 311
 • {{Պատահական|1000|1|31}} = 741
 • {{Պատահական|1000|1|37}} = 31
 • {{Պատահական|1000|1|41}} = 932
 • {{Պատահական|1000|1|43}} = 364
 • {{Պատահական|1000|1|47}} = 228
 • {{Պատահական|1000|1|51}} = 92
 • {{Պատահական|1000|1|53}} = 524
 • {{Պատահական|1000|1|59}} = 820
 • {{Պատահական|1000|1|61}} = 252
 • {{Պատահական|1000|1|67}} = 548
 • {{Պատահական|1000|1|71}} = 412
 • {{Պատահական|1000|1|73}} = 844
 • {{Պատահական|1000|1|79}} = 219