Վիքիգրքի զարգացման փուլերը
Նոսր տեքստ 0% Զարգացող տեքստ 25% Ավելացող տեքստ 50% Զարգացած տեքստ 75% Սպառիչ տեքստ 100%

Կաղապար:Documentation