Այս կատեգորիայի մասնակիցները նշել են ֆրանսերեն լեզվի իմացություն։