Հայերենում տարածված սխալներ

Հայերենում տարածված սխալներ։

Քերականական սխալներ

խմբագրել
  • ոչ թե ուղղարկել, այլ ուղարկել
  • ոչ թե ուղակի, այլ ուղղակի
  • ոչ թե հիպոտեկային, այլ հիպոթեքային

Ոճաբանական թերացումներ

խմբագրել
Սխալ Ճիշտ Նշումներ
Ես գտնում եմ որ... Կարծում եմ ռուսաբանություն
Գործը արվել է իմ կողմից։
Մայրիկի կողմից թխված հացը։
Գործը արել եմ ես։
Մայրիկի թխած հացը։
Հայերենում գործածվում է ներգործական սեռը։
Միտքը կիսել/կարծիքը կիսել համակարծիք լինել/նույն կարծիքին լինել/
համամիտ լինել/հասկանալ դիմացինի
մտահոգությունը/կարեկցել/վշտակցել
ինձ մեկ է ինձ համար մեկ է
ինձ հետաքրքիր է ինձ համար հետաքրքիր է, ինձ հետաքրքրում է
ինձ հաճելի է ինձ համար հաճելի է, ինձ հաճույք է պատճառում
ինչ-որ բանով ինչ-որ մեկի հետ կիսվել ինչ-որ բան ինչ-որ մեկի հետ կիսել. բաժնեկցել ռուսաբանություն (поделиться чем-то)
ուզում ես ինչ-որ բան անես

կուզեի ինչ-որ բան 'անեի

ուզում ես ինչ-որ բան անել

կուզեի ինչ-որ բան 'անել

Վերաբերում է բոլոր դեմքերին, ժամանակներին, եղանակներին, և բոլոր դեպքերում օգտագործվում է անորոշ դերբայը

Ուղղագրական սխալներ

խմբագրել
Սխալ Ճիշտ Նշումներ
տանից տնից
իմ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես ինձ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես
ամսեկան ամսական ամիս+ական (ի↑)
օրեկան օրական օր+ական, բայց տարեկան=տարի+ական (իա>ե)
ավելնորդ ավելորդ
կապնվել կապվել, կապ հաստատել
խաբնվել խաբվել
շնորհակալ եմ բոլորից/ձեզնից շնորհակալ եմ բոլորին/ձեզ
սիրահարվել մեկի վրա սիրահարվել մեկին
բուն դա կենդանի է բուն կենդանի է ռուսաբանություն
խոսքս պատուհանին է վերաբերվում խոսքս պատուհանին է վերաբերում վերաբերվելը վարմունքի մասին է
հույսով եմ հուսով եմ միավանկանի բառի «ույ»-ը բազմավանկանի բառի վերածվելիս շեշտը չկրող վանկում «ու»-ի է վերածվում
դեպի հետ հետ «հետ»-ն ինքնին ուղղություն է արտահայտում
դեպի առաջ առաջ «առաջ»-ն ինքնին ուղղություն է արտահայտում
երկու կատուներ ծառ են բարձրանում երկու կատու ծառ են բարձրանում թվական ածանցով անորոշ հոգնակուն «-եր» կամ «-ներ» չի ավելանում
իմ երկու կատուն իմ երկու կատուները որոշյալ հոգնակուն միշտ «-եր» կամ «-ներ» է ավելանում
Նրան ասա, որ նրան կանչում են Նրան ասա, որ իրեն կանչում են
ուսուցիչը հանդիսանում է քաղաքակրթության սյունը ուսուցիչը քաղաքակրթության սյունն է ռուսաբանություն
ձեր անունն ինչպես է ձեր անունն ինչ է
այս բաղադրատոմսի հաջողությունը կայանում է պղպեղի մեջ այս բաղադրատոմսի հաջողությունը պղպեղի մեջ է ռուսաբանություն
կանչել են, որպեսզի գնամ կանչել են, որ գնամ
հըլը, հըլը որ դեռ, դեռևս «հըլը»-ն արաբերեն բառ է, որը պարսկերենի միջոցով է անցել հայերենին
խոսքի ենթադրենք/օրինակ/դիցուք
խոսացած խոսած
ըստ ինձ ըստ իս
ասենք թե՝ ասենք՝
սաղ լրիվ, ամբողջ, ողջ, կենդանի «սաղ»-ը թուրքերեն բառ է
հրապարակի վրա հանդես է հրապարակում հանդես է
դա իմ դուրս է գալիս դա ինձ դուր է գալիս պարսկաբանություն
խոսքը գնում է թերթի մասին խոսքը թերթի մասին է ռուսաբանություն
պետք է ասել, պետք է նշել, ուզում եմ տեղեկացնել ի դեպ, ի միջիայլոց
այսինչի կողմից ասվել է այսինչն ասել է
նա մի կողմից ծուլանում էր, մյուս կողմից փորձում ավարտել նա ծուլանում էր, միաժամանակ փորձում ավարտել - կամ - թեև նա ծուլանում էր, բայց փորձում էր ավարտել անգլերենից ազդված (on one hand, on the other hand)
քեզ մոտ կստացվի դու կհաջողես, հաջողության կհասնես
նուռը իրենից ներկայացնում է սննդարար միրգ նուռը սննդարար միրգ է ռուսաբանություն
ինչո՞ւմն է բանը ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ կա, ի՞նչ է եղել Առաջին տարբերակը ևս ճիշտ է:
հարցը բարձրացնել հարցը քննարկել/շոշափել/արծարծել/բարձրաձայնել/վեր հանել ռուսաբանություն
ակնոցներս տուր ակնոցս տուր ռուսաբանություն
ակնոց/ձեռնոց/գլխարկ հագնել ակնոց/ձեռնոց/գլխարկ կրել/դնել
դասել շարքը/թիվը/կարգը դասել շարքին/թվին/կարգին
նպատակ հետապնդել նպատակ ունենալ, նպատակադրվել
անհայտ կորած անհետ կորած «հետք» և ոչ «հայտնի» արմատից
ծանոթացա թանգարանի հետ ծանոթացա թանգարանին
էլ ավելի ավելի Առաջին տարբերակը ևս ճիշտ է:
լայն հասարակություն հասարակության շատ շերտեր/խավեր
պարտվել մեկին մեկից պարտվել ոչ, պարտվել մեկին
ճաշ պատրաստել ճաշ եփել
դասը պատրաստել դասը սովորել ռուսաբանություն
գնի թանկացում գնի բարձրացում, գնի աճ, ապրանքի թանկացում
ինձ հրավերք է ուղարկել ինձ հրավեր է ուղարկել «հրավերք» նշանակում է խնջույք
հայերեն լեզու հայերեն «-երեն» վերջածանցն արդեն նշանակում է «լեզու»
մեղանչեցի հանուն հանգիստ խղճի մեղքս քավեցի/ապաշխարեցի/մեղքս խոստովանցի հանուն հանգիստ խղճի մեղանչել նշանակում է մեղք գործել
հոգեբարձու հոգաբարձու «հոգս» և ոչ «հոգի» արմատից է
այսօր առավել, քան երբեք այսօր առավել, քան երբևէ
չոր գինի դառը գինի
ծնունդդ շնորհավոր ծննդյանդ տարեդարձը շնորհավոր
չեմ ուզում կրկնվել չեմ ուզում կրկնել
սառեցի/ սառչեցի սառա
հանգեց հանգավ
հագցրեցի հագցրի
բարետես արտաքինով աղջիկներ բարետես աղջիկներ «տես»-ը «տեսք» բառից է, որը նաև արտաքին է նշանակում
ներկաների մեծ մասը ծափահարեցին ներկաների մեծ մասը ծափահարեց «մասը» եզակի է, հետևաբար ստորոգյալն էլ եզակի պիտի լինի
արձանը փողոցի վրա արձանը փողոցում
մատեր մատներ գրաբարյան ն վերջնահնչյուն ունեցող միավանկ բառերից (հարսն, գառն, մուկն, ձուկն) մեկն է, որի հոգնակին կազմվում է -ներ վերջավորությամբ (բացառություն է ռուսներ ձևը, քանի որ բառի սկզբնական ձևը եղել է ուռուս):
խոսալ խոսել
փախնել փախչել
ցրտից սառել ցրտից սառչել
հորմոնալ հորմոնային
հիշացնել հիշեցնել
գերանալ գիրանալ
անձեռնոցիկ անձեռոցիկ
իրանց իրենց
հավաքածո հավաքածու
ժողովածո ժողովածու
իմաստալից իմաստալի
գլուխս պտտվում է գլխիս պտտվում է
կամուրջի կամրջի
իր մեջ ներառում է ներառում է
պոչին նստել հետևել
կրկին անգամ կրկին, վերստին
վայրենի աղջիկ վայրի աղջիկ
ավիրել ավերել
ներ է կրված Ռուսաստանից ներկրված է Ռուսաստանից -ներ նախածանցը չի կարող տրոհվել բառից և հանդես գալ առաձին:
քայլելուց խոսել քայլելիս խոսել «քայլելուց» նշանակում է՝ քայլելու պատճառով, «քայլելիս» նշանակում է՝ քայլելու ընթացքում
հինգին վեց պակաս հինգից վեց է պակաս
երեկոյան ժամը 19-ին երեկոյան ժամը 7-ին
կցույց տամ ցույց կտամ ռուսաբանություն
երեկոյան ժամը 19-ին երեկոյան ժամը 7-ին
համաձայնել ասածների հետ համաձայնել ասածներին
սիրահարվել նրա վրա սիրահարվել նրան
ներողություն խնդրել նրան ներողություն խնդրել նրանից
տեղյակ լինել դեպքի մասին տեղյակ լինել դեպքից/դեպքին
իմ մոտ/վրա/պես/նման/համար ինձ մոտ/վրա/պես/նման/համար սակայն ճիշտ է՝ մեր մոտից/մոտով/մոտի
տեղյակ լինել դեպքի մասին տեղյակ լինել դեպքից/դեպքին
ծիծաղալ ծիծաղել
սառչելով սառելով
սառում ենք սառչում ենք
կաշվեգործ կաշեգործ
վայրկյանական վայրկենական
առօրյական առօրեական
ութանասուն ութսուն

Ուղղագրական սխալներ

խմբագրել
Սխալ Ճիշտ Նշումներ
չե չէ «չէ»-ն բարդ բառ է՝ կազմված «չ» նախածանցից և «է» բայից, որի պատճառով էլ պահպանվում է երկրորդ արմատի սկզբնատառը
որևե որևէ «որևէ»-ն ևս բարդ բառ է՝ կազմված «որ», «և» և «է» բառերից, որի պատճառով էլ պահպանվում է երրորդ արմատի սկզբնատառը
սխմել սեղմել
դեղերը ետ չեն ընդունվում դեղերը հետ չեն ընդունվում հին ուղղագրությունից նոր ուղղագրության անցնելիս՝ «յետ»->«հետ» տառադարձության
փոխարեն «յետ»->«ետ» սխալ տառադարձման հետևանքն է
լռիվ լրիվ
ՈՒկրաինա Ուկրաինա ճիշտ ձեւը՝ «Ու»
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈւՍՏ ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ բոլոր տառերը մեծատառ գրելիս նաև Ւ (վյուն) տառն է մեծատառ գրվում
Հայկական Սովետական Հանրագիտարան «Հայկական սովետական հանրագիտարան» հայերենում քանի բառից բաղկացած հատուկ անվան միայն առաջին տառն է մեծատառ գրվում․ հատուկ անվան ամբողջությունը ցույց տալու համար այն ներառվում է չակերտների (« ») մեջ
Շահ Աբաս Շահ-Աբաս
Սայաթ Նովա Սայաթ-Նովա
ինչ որ ինչ-որ Գծիկով է գրվում անորոշ դերանունը, իսկ հարաբերական դերանունը՝ ոչ: Ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի տեղ, կհանդիպենք մենք իրար որպես անծանոթներ... և Ինչ որ կա իմ սրտում, բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ...
շուտ շուտ շուտ-շուտ
փոքր ինչ փոքր-ինչ
Խնկո Ապեր Խնկո-Ապեր
Պրագա Պրահա
հիփոթեքային հիպոտեկային
Հաիթի Հայիթի
Կոստանդնապոլիս Կոստանդնուպոլիս
Պաստերնակ Պաստեռնակ
Սմիրնով Սմիռնով
Եվրոմիություն Եվրամիություն Եվր փոխառյալ արմատը ա հոդակապով միանում է հաջորդ արմատին, եթե բառը հայերեն է, իսկ փոխառյալ բառերին միանում է ո տառով, ինչպես՝ Եվրոբանկ, Եվրոնյուզ, եվրոպառլամենտ: Ինչպես էլեկտր փոխառյալլ արմատ: Էլեկտրասյուն, էլեկտրաէներգիա և այլն:
Եվրոտեսիլ Եվրատեսիլ
Մանրե Մանրէ բարդ բառ կազմված «մանր» և «է» (լինել, էակ, էություն) արմատներից:

Կետադրական սխալներ

խմբագրել
Սխալ Ճիշտ Նշումներ
անունդ ինչ է? անունդ ի՞նչ է պարույկը դրվում է հարցական բառի վերջին ձայնավորի վրա
Ու՞ր ես գնում
Ու՜ր հասար
Ո՞ւր ես գնում
Ո՜ւր հասար
Ո+ւ տառերից ձայնավոր նշանակող տառը ո-ն է, ուստի առոգանական նշանները դրվում են դրա վրա:
միթե՞ այդպես է մի՞թե այդպես է «միթե»-ի վրա որպես բացառություն պարույկը դրվում է առաջին ձայնավորի վրա
եկա,տեսա,հաղթեցի եկա, տեսա, հաղթեցի ստորակետից, միջակետից, վերջակետից, և փակման չակերտից հետո պետք է դնել մեկ բացատ
ինչ հիանալի հանդես էր! ի՜նչ հիանալի հանդես էր, ի՛նչ հիանալի հանդես էր,
ինչ հիանալի՜ հանդես էր
հայերեն կետադրությունում «!» նշանը չկա
<<Հայաստան>> հիմնադրամ «Հայաստան» հիմնադրամ < և > նշանները մաթեմատիկական համեմատական նշաններ են. չակերտների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս այստեղ
"Հայաստան" հիմնադրամ «Հայաստան» հիմնադրամ հայերեն կետադրությունում «" "» նշան չկա. չակերտների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս այստեղ
շա~տ եմ սիրում շա՜տ եմ սիրում հայերեն կետադրությունում «~» նշան չկա
Չ՛ծխել, չ՛խմել, չ՛թափել, չ՛ջնջել Չծխել, չխմել, չթափել, չջնջել հայերենում չ-ով ձևերը չեն շեշտվում:

Տե՛ս նաև

խմբագրել

Հիփոթեկ բառի ճիշտ ձևը տարբեր սյունակներում ներկայացված է տարբեր գրությամբ:

Աղբյուրներ

խմբագրել