Հունական գրականությունը հայերեն (մատենագիտություն)

Հունական գրականությունը հայերեն

Ա խմբագրել

Ալեքսանդրապոլուս Մ․ խմբագրել

  • Հայերը (ուղևորություն նրանց երկիր և պատմության մեջ), Ե․, Սովետական գրող, 1984, 238 էջ։ Հունարենից թարգմ.՝ Ս.Մ.Գրքաշարյան:

Անթեոս Պետրոս խմբագրել

  • Դրոշակավորը (պոեմ Մոնոլիս Գլեզոսի մասին), Ե., Հայպետհրատ, 1962, 42 էջ: Ռուսերենից թարգմ.՝ Ա. Պողոսյան: