Չեխական գրականությունը հայերեն (մատենագիտություն)

Չ խմբագրել

Չտվրտեկ Վացլավ խմբագրել

  • Մենք՝ երեք ընկեր, մեկ էլ շունը մեր (վիպակ), Ե., Հայպետհրատ, 1964, 182 էջ: Ռուսերենից թարգմ.՝ Շ. Գրիգորյան: