Արտահանել էջեր

Դուք կարող եք արտածել որևէ էջի կամ էջերի ամբողջության տեքստերը և փոփոխումների պատմությունները XML ֆորմատով, որը այնուհետև կարող է ներմուծվել այլ վիքի՝ օգտագործելով ՄեդիաՎիքի ծրագրի ներմուծման էջը։

Էջեր արտածելու համար մուտքագրեք դրանց անվանումները խմբագրման դաշտում՝ մեկ անվանում ամեն տողում, և ընտրեք՝ ցանկանում եք արտածել ամբողջ պատմությունները, թե միայն ընթացիկ տարբերակները, վերջին խմբագրումների մասին տեղեկությունների հետ միասին։

Վերջին տարբերակը արտածելու համար դուք կարող եք նաև օգտագործել հատուկ հղումներ, օր.՝ Գլխավոր էջ էջի համար հղման հասցեն է Սպասարկող:Արտահանելէջերը/Գլխավոր էջ։