Global account information

View account information
Global account information
  • Username: *SM*
  • Registered: 20:23, 17 Ապրիլի 2009 (13 years ago)
  • Total edit count: 43 604
  • Number of attached accounts: 587
  • Locked: այո
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
aa.wikipedia.org00:13, 29 Օգոստոսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ab.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ace.wikipedia.org19:57, 1 Մարտի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
af.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
af.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
af.wikiquote.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
af.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ak.wikipedia.org21:36, 5 հունվարի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
als.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
am.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
am.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ang.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ang.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ang.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
an.wikipedia.org11:53, 27 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
an.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
arc.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikipedia.org22:58, 14 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)1
ar.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ar.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ast.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ast.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
as.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
av.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ay.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ay.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
az.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
az.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
az.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bar.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ba.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
beta.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
be.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
be.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
be.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bg.wikipedia.org20:32, 27 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
bg.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bg.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bg.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bg.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bh.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bi.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bm.wikipedia.org20:15, 5 Դեկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bn.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bn.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bn.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bn.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bo.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bpy.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
br.wikipedia.org22:40, 27 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
br.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wikiquote.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bs.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bug.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
bxr.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ca.wikipedia.org23:21, 2 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
ca.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ca.wikiquote.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ca.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cdo.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ceb.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ce.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
chr.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
chr.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ch.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
chy.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
commons.wikimedia.org21:09, 20 Օգոստոսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
co.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
co.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
co.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cr.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
csb.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
csb.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikipedia.org15:50, 13 Օգոստոսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
cs.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cs.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cu.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cv.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cv.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cy.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cy.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cy.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
cy.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
da.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
da.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
da.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
da.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
da.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikipedia.org23:33, 17 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)6
de.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
de.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dsb.wikipedia.org16:01, 5 Դեկտեմբերի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
dv.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dv.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
dz.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
el.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikipedia.org14:11, 11 Մայիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)26
en.wikibooks.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikinews.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikiquote.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikisource.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikiversity.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
en.wikivoyage.org09:19, 12 Նոյեմբերի 2012ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eo.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eo.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eo.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eo.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
es.wikipedia.org09:53, 18 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
es.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
es.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
es.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
es.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
es.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
es.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
et.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
et.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
et.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eu.wikipedia.org11:37, 7 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eu.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eu.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
eu.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ext.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fa.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ff.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikipedia.org13:56, 18 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fi.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fj.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fj.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fo.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fo.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
frp.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wikipedia.org20:23, 17 Ապրիլի 2009new account(?)42 102
fr.wikibooks.org16:27, 21 Օգոստոսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)12
fr.wikinews.org22:08, 18 Հունիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)193
fr.wikiquote.org22:28, 12 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
fr.wikisource.org11:19, 23 Հունիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wikiversity.org20:43, 28 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fr.wiktionary.org23:57, 16 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)63
fur.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fy.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fy.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
fy.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ga.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ga.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gd.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gd.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gl.wikipedia.org22:51, 10 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gl.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gl.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gl.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gn.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gn.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
got.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gu.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gu.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gu.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gv.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
gv.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hak.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ha.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ha.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
haw.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
he.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
he.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hi.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hi.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hi.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hr.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hsb.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ht.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hu.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
hy.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ia.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ia.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ia.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
id.wikipedia.org20:07, 3 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
id.wikiquote.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
id.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
id.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ie.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ie.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ie.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ig.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ik.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ik.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ilo.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
incubator.wikimedia.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
io.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
io.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
is.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
is.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
is.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
is.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
is.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikipedia.org09:53, 18 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
it.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
iu.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
iu.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wikipedia.org23:29, 17 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)16
ja.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ja.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jbo.wikipedia.org01:12, 25 Դեկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jbo.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jv.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
jv.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ka.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kg.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ki.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kk.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kk.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kk.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kl.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kl.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
km.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
km.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
km.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kn.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kn.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
kn.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wikipedia.org20:08, 3 Մայիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ko.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ksh.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ks.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ks.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ku.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ku.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ku.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ku.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kv.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kw.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
kw.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ky.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ky.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ky.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lad.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
la.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
la.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
la.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
la.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
la.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lb.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lb.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lb.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lg.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lij.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
li.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
li.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
li.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lmo.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ln.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ln.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
login.wikimedia.org17:20, 18 Հուլիսի 2013ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lo.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lo.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lt.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lt.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lt.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lt.wikisource.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lt.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lv.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
lv.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
lv.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
www.mediawiki.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
meta.wikimedia.org09:56, 18 Հունիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)46
mg.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mg.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mg.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mh.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
mi.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mi.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mk.wikipedia.org09:12, 19 Հունիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mk.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mk.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ml.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ml.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ml.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ml.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mn.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mn.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mr.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mr.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mr.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mr.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ms.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ms.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ms.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mt.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mt.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
mwl.wikipedia.org20:23, 14 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
my.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
my.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nah.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nah.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nap.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
na.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
na.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
na.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nds.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nds.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nds.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ne.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ne.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ne.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
new.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nl.wikipedia.org20:34, 27 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nl.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nl.wikinews.org11:14, 10 հունվարի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
nl.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nl.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nl.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nn.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nn.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
no.wikipedia.org20:33, 27 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
no.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
no.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
no.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
no.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nrm.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
nv.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ny.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
oc.wikipedia.org20:34, 19 Օգոստոսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
oc.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
oc.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
om.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
om.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
or.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
os.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
outreach.wikimedia.org13:37, 29 Հոկտեմբերի 2014ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pag.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pam.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pap.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pa.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pa.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pa.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pcd.wikipedia.org19:00, 22 Մարտի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
pdc.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pih.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pi.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wikipedia.org20:47, 21 Նոյեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
pl.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pl.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pms.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ps.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ps.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ps.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)4
pt.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
pt.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
qu.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
qu.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
qu.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rm.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rmy.wikipedia.org23:50, 24 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rn.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ro.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rue.wikipedia.org15:56, 11 Հոկտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org00:50, 18 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)5
ru.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wikiversity.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ru.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rw.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
rw.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sa.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sa.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sa.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
scn.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
scn.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sco.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sc.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sd.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sd.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sd.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
se.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sg.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sg.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sh.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sh.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
simple.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
simple.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
simple.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
si.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
si.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sk.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sk.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sk.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sk.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sk.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sl.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sl.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sl.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sm.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sm.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sn.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wikisource.org04:41, 11 Մայիսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
so.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
so.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
species.wikimedia.org11:08, 12 Սեպտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sq.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sq.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sq.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sr.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ss.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ss.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
stq.wikipedia.org21:06, 25 Դեկտեմբերի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
strategy.wikimedia.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
st.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
st.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
su.wikipedia.org20:41, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
su.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
su.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wikipedia.org22:58, 14 Հոկտեմբերի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
sv.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sv.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sw.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
sw.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wikipedia.org00:54, 10 Մայիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ta.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
test.wikipedia.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
tet.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
te.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
te.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
te.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tg.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tg.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tg.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
th.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ti.wikipedia.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ti.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tk.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tk.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tk.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tl.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tl.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tl.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tn.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tn.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
to.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tpi.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tpi.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tr.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ts.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ts.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tt.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tt.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tt.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tum.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
tw.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ty.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
udm.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ug.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ug.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uk.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uk.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uk.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uk.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ur.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ur.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ur.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uz.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uz.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
uz.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vec.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
ve.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vi.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vi.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vi.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vi.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vls.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vo.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vo.wikibooks.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
vo.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
war.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wa.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wa.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
www.wikidata.org20:21, 8 Հուլիսի 2014confirmed by password(?)3
wo.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wo.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
wuu.wikipedia.org21:21, 15 փետրվարի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
xal.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
xh.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
yi.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
yi.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
yi.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
yo.wikipedia.org20:43, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
za.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
za.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh.wikipedia.org23:34, 17 Հուլիսի 2009ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)8
zh.wikibooks.org20:48, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh.wikinews.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh.wikiquote.org20:46, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh.wikisource.org20:47, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zh.wiktionary.org20:45, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zu.wikipedia.org20:42, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2
zu.wiktionary.org20:44, 17 Օգոստոսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)2