Համար 10-ի որոշ օրինակներ
Բոուլինգ խաղի մեջ, նպատակն է միանգամա՛յն վայր գցել բոլոր տաս բլթակները։
0123456789
Հնարավոր է որևէ համար, անկախ իր մեծությունից, գրել ընդամենը տաս թվանշանով։
Մեկ սանտիմետրը բաժանվում է տաս հավասար միավորի, որը կոչվում է միլիմետր։


Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․