Some examples of the number 2
Նապաստակներն երկու ականջ ունեն։
Խաղաթղթերն երկու գույն ունեն՝ կարմիր և սև։
Հեծանիվներն երկու անիվ ունեն։


Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Հաջորդ համար․․․ Հաջորդ համար․․․ Հաջորդ համար․․․