Համար 5-ի որոշ օրինակներ
Հնգանկյունը հինգ կողմ ունի։
Ամեն ձեռք հինգ մատ ունի։
Օլիմպիական դրոշը հինգ օղակ ունի։


Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Նախկին համար․․․ Հաջորդ համար․․․ Հաջորդ համար․․․ Հաջորդ համար․․․