Քվանտային մեխանիկա\Կոմուտացման հիմնական առնչությունները

և օպերատորների համար արտահայտություննը կանվանենք այդ օպերատորների կոմուտատոր:

կոորդինատի օպերատորը

իմպուլսի օպերատորը

Կոմուտացման հիմնական առնչությունները