Սահմանում

խմբագրել

Մետրիկական տարածություն կանվանենք   զույգը, որտեղ  գծային տարածություն է, որի վրա սահմանված է   սկալյար արտադրյալ,որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին.

  1.  
  2.  
  3.   և   թվի համար
  4.  , և  

Էվկլիդյան տարածության մեջ ներմուծվում է նորմ հետևյալ ձևով՝  :

Օրինակներ

խմբագրել