Userboxes

Broom icon.svgThis user is a member of the Small Wiki Monitoring Team.
User language
en-N This user has a native understanding of English.
Users by language

Բարև՜։ I'm a global rollbacker and a global sysop. In addition, I'm a translation admin on Meta-Wiki. Please contact me on my Meta-Wiki talk page. Face-smile.svg

"Պատկերացրեք մի աշխարհ, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ազատ կիսվել տարիների ընթացքում մարդկության կողմից կուտակած ողջ գիտելիքների ամբողջականությամբ. Եվ դրանում է մեր առաքելությունը." (quote)
Helpful links
Global
Local
Translation
Committed identity: 6fd07fd77ed2eb06701700e16a1280a9da77ec9a083815b6c59104a2749fff5d4c63171941f84765beeb4b942a2fff73e657b76ba0c6f65d75f42dbd9bbb87c0 is a SHA-512 commitment to this user's real-life identity.